Selectează o Pagină

Legislație (organizare și funcționare)

Cadrul legislativ privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale îl constituie în esenţă:

  • Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
  • Legea nr.273/2006 privind finantele publice lcoale
  • Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ
  • Legea nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
  • Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
  • Legea nr.53/2003 – codul muncii

Aceste acte normative, în forma actualizată şi orice alte acte normative cu caracter incident în sfera administraţiei publice locale, pot fi accesate utilizând portalul: http://legislatie.just.ro

Legislatia euroapeană, în forma actualizată, poate fi consultată pe portalul european EUR – Lex, la următoarea adresă de internet: http://eur-lex.europa.eu

Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public: