Selectează o Pagină

Declaratii de avere

DA- Nedelcu D. Iulica DA- Pana N. Petre, DA- Traistaru N. Tudorina DA- Urmarea N. Georgian Marius DA- Voicila M. Oana Reli DA-Alexandru G. Mariana DA-Culica I. Lucia Mihaela, DA-Toader N. Alin, DA-Traistaru S. Valentin, DA- Draghici F. Costinel Catalin DA- Dumitru G....

Buget initial

PRIMARIA BUZESCU, TELEORMAN, BUGET GENERAL CENTRALIZAT CONFORM HCL NR.8 DIN 31.01.2023 PRIMARIA BUZESCU, TELEORMAN, BUGET INITIAL 2023 SI ESTIMARI 2024-2026

R9 HCL 63 DIN 22.12.2022

PRIMARIA BUZESCU, TELEORMAN, BUGET RECTIFICAT CONFORM HCL NR. 63 din 22.12.2022 PRIMARIA BUZESCU,TELEORMAN, BUGET GENERAL CENTRALIZAT CONFORM HCL NR.63 DIN 22.12.2022 SI ESTIMARI 2023-2025