Selectează o Pagină

Primăria Comunei Buzescu, cu sediul in comuna Buzescu, județul Teleorman anunta  organizarea  in data de 24.04.2019, ora 10,00  si 25.04.2019, -ora 14,00 –proba interviu,  concurs pentru ocuparea postului vacant, de guard post contractual in cadrul Compartimentului Politie locala  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Buzescu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicarii in Monitorul  Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Buzescu, judetul Teleorman.

Condiţii de participare:

  • Studii medii,fără vechime

BIBLIOGRAFIE

Pentru : organizarea concursului pentru  ocuparea functiei  contractuale de executie  vacanta de   guard din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Buzescu, judetul Teleorman

  1. Legea nr. 155/2010- politiei locale, republicată
  2. Legea nr. 333/2003–privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata cu modificarile  si completarile ulterioare;
  3. H.G.1332/2010- privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si  functionare a politiei locale;
  4. H.G.nr.301 din 11.04.2012, modificata prin HG nr. 1002 /30.12.2015 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 180/2016 privind modificarea si completarea Legii 17/1996 privind regimul armelor si al muniţiilor;
  6. Legea nr. 477din 8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Relatii suplimentare  la telefon  0247330635.