Selectează o Pagină

          Primăria comunei Buzescu, județul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasă I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului  contabilitate.

              Concursul se va desfășura astfel :

               Pentru funcția publică de execuție de inspector, clasă I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului contabilitate:

               -25 aprilie 2019 orele 10,oo  proba scrisă ;

               – Interviul se va susține în maxim 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise ;

            Probele de concurs se notează de la 1 la 10, iar nota minimă de promovare a fiecărei probe este de 5.

              Condiții de participare:

           – studii universitare cu diplomă de licentă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul știinte economice;

            – fără vechime;

          Dosarele pentru participarea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Buzescu de unde se pot lua relații cu privire la actele necesare, condițiile de participare și bibliografia.

Bibliografia

Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de inspector grad profesional debutant din cadrul Compartimentului  Contabilitate al comunei Buzescu , judetul Teleorman

Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de inspector grad profesional debutant din cadrul Compartimentului  Contabilitate al comunei Buzescu , judetul Teleorman

 >>1>> Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 >>2>> Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 >>3>> Legea 215/2001 privind administraţia publică locală (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 >>4>> Legea 82/1991 privind Legea contabilităţii (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 >>5>> OAP nr. 923 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv .

>>6>> Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Interviul se va susține în maxim 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise

>>7>> Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 >>8>> Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

 >>9>> OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Cu deosebită stimă,

<<10.>>Constitutia României

PRIMAR,

TRAISTARU VALENTIN